เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00365958
บาร์โค้ด39611019176667
เล่มVol. 30 No. special (-) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า19 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม4