เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00365901
บาร์โค้ด39611019176501
เล่ม(22 Jul.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า16 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม2