เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00365900
บาร์โค้ด39611019176493
เล่ม(15 Jul.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า16 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม2