เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00365269
บาร์โค้ด39611019175537
เล่ม(10 Jun.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า20 Jul 2019
จำนวนครั้งที่ยืม3