เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00365260
บาร์โค้ด39611019175420
เล่มVol. 30 No. 364 (Jun.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า20 Jul 2019
จำนวนครั้งที่ยืม3