เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00369758
บาร์โค้ด39611019175263
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 496-499 ( มิ.ย.-ก.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า5 Feb 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0