เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00364768
บาร์โค้ด39611019174506
เล่ม(17 Jun.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า28 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม2