เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00364767
บาร์โค้ด39611019174498
เล่ม(27 May) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า28 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม4