เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00364766
บาร์โค้ด39611019174480
เล่ม(20 May) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า28 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม6