เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00153873
หมายเลขทรัพยากรi00364539
บาร์โค้ด39611019173466
เล่มVol. 15 No. 3 (Apr.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า4 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม6