เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00364540
บาร์โค้ด39611019173433
เล่ม(15 Apr.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า4 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม5