เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00364504
บาร์โค้ด39611019173201
เล่มVol. 30 No. 362 (Apr.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า4 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม4