เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00364503
บาร์โค้ด39611019173193
เล่มVol. 14 No. 158 (May) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า4 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0