เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00364483
บาร์โค้ด39611019172914
เล่มVol. 30 No. 363 (May) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า4 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม4