เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00364480
บาร์โค้ด39611019172872
เล่มฉบับที่ 5 (ก.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า4 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม7