เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00153873
หมายเลขทรัพยากรi00364170
บาร์โค้ด39611019172674
เล่มVol. 15 No. 2 (Mar.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า21 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม3