เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00364178
บาร์โค้ด39611019172609
เล่ม(25 Mar.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า21 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม5