เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00364179
บาร์โค้ด39611019172591
เล่ม(01 Apr.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า21 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1