เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00364113
บาร์โค้ด39611019172088
เล่มVol. 30 No. 361 (Mar.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า21 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม4