เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00364112
บาร์โค้ด39611019172070
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 7 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า21 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0