เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00363741
บาร์โค้ด39611019171320
เล่ม(18 Feb.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า22 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม4