เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00363726
บาร์โค้ด39611019171114
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (ต.ค.-ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า22 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม3