เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00363688
บาร์โค้ด39611019171015
เล่ม(04 Mar.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า21 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม4