เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00363676
บาร์โค้ด39611019170926
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 6 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า21 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม12