เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00363518
บาร์โค้ด39611019170876
เล่มVol. 30 No. 360 (Feb.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า16 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม2