เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00153873
หมายเลขทรัพยากรi00363428
บาร์โค้ด39611019170660
เล่มVol. 15 No. 1 (Feb.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า11 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม2