เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00363262
บาร์โค้ด39611019170058
เล่ม(04 Feb.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า26 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม5