เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00363264
บาร์โค้ด39611019170041
เล่ม(21 Jan.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า26 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม12