เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00363244
บาร์โค้ด39611019169951
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 5 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า25 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม7