เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00363101
บาร์โค้ด39611019169761
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 489 (16 ก.พ.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า21 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม10