เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00362943
บาร์โค้ด39611019169035
เล่มVol. 29 No. 359 (Jan.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า14 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม3