เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00362908
บาร์โค้ด39611019168938
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 488 (01 ก.พ.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า6 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม6