เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00362635
บาร์โค้ด39611019168904
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 4 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า23 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม9