เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00362558
บาร์โค้ด39611019168615
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 487 (16 ม.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า21 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม19