เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00362838
บาร์โค้ด39611019168409
เล่ม(14 Jan.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า28 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม9