เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195635
หมายเลขทรัพยากรi00362524
บาร์โค้ด39611019168334
เล่มVol. 7 No. 80 (ม.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า18 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0