เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00362668
บาร์โค้ด39611019168144
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ก.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า23 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม3