เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00362448
บาร์โค้ด39611019168136
เล่มฉบับที่ 3 (พ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า16 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1