เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00362376
บาร์โค้ด39611019168045
เล่มVol. 29 No. 358 (Dec.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า15 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม2