เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00362240
บาร์โค้ด39611019167344
เล่ม(17 Dec.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า4 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม3