เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00362151
บาร์โค้ด39611019166718
เล่ม(26 Nov.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า28 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1