เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00362042
บาร์โค้ด39611019166429
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 3 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า24 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม9