เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195635
หมายเลขทรัพยากรi00362043
บาร์โค้ด39611019166395
เล่มVol. 7 No. 79 (ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า24 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0