เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00361977
บาร์โค้ด39611019166296
เล่มVol. 29 No. 357 (Nov.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า19 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม5