เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195635
หมายเลขทรัพยากรi00361778
บาร์โค้ด39611019166239
เล่มVol. 7 No. 78 (พ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า7 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม12