เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00361366
บาร์โค้ด39611019165637
เล่ม(29 Oct.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า20 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม10