เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00153873
หมายเลขทรัพยากรi00361368
บาร์โค้ด39611019165629
เล่มVol. 14 No. 10 (Nov.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า20 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม16