เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00153873
หมายเลขทรัพยากรi00361369
บาร์โค้ด39611019165611
เล่มVol. 14 No. 9 (Oct.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า20 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1