เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00361241
บาร์โค้ด39611019165322
เล่ม(22 Oct.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า9 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม3