เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00361186
บาร์โค้ด39611019164952
เล่มVol. 29 No. 356 (Oct.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า8 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม2